Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. augusta 2022

Drahé deti, som vaša Matka povýšená do neba s telom i s dušou. Žiadam vás, aby ste žili ďaleko od hriechu a všade sa snažili napodobňovať môjho Syna Ježiša. Milujem vás a prihováram sa za vás. Hľadajte nebo. Môj Ježiš pre vás pripravil to, čo ľudské oči nikdy videli. Neviete si predstaviť šťastie, ktoré budú zakúšať spravodliví vo večnosti. Starajte sa o svoj duchovný život.

Chcem vás vidieť šťastných už tu na Zemi a neskôr so Mnou v Nebi. V modlitbe pokrčte kolená. Pôsobenie Božieho nepriateľa odvráti mnohé z mojich úbohých detí z cesty spásy. Dogmy budú popreté a všade sa rozšíri zmätok. Nenechajte sa ničím a nikým odviesť od pravdy. Buďte verní môjmu Ježišovi, v ňom je vaše skutočné oslobodenie a spása. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love