Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 16. októbra 1883

Panna Mária:

„Armáda spravodlivých, vojakov kríža, zmiešaná s inými odvážnymi (ľuďmi) bude prechádzať väčšinou Francúzska pod ohňom Božích znamení. Príde z Bretónska aby prišla späť ku rieke, kde Záchraca sveta (Kráľ Henri) musí doraziť so svojou vlastnou armádou. Pod hviezdou víťazstva pôjdu spoločne.

Dcéra Moja, dobre si pamätaj na tieto slová: bude to pod znameniami neba podobnými krvi kresťanov. Medzi týmito krvavými znameniami a hrôzami bude (zaraz) bieleho svetla, ktoré prekoná nádheru úsvitu…

Moje deti, nemajte pochybností; opísala som vám znamenie, ktoré vám Môj Syn zjaví počas súmraku, skutočný dôkaz… biele znamenie západného Francúzska.“

Bretónsko je polostrov na západe Francúzska. Tam bude istý potomok starého katolíckeho šľachtického rodu, ktorý zozbiera vlastnú armádu. Toto bretónske vojsko sa potom spojí s armádou Veľkého francúzskeho kráľa postupujúcou z juhu od španielskych hraníc. Spomínanou riekou bude zrejme Loira, ktorá pretína severozápad s ostatkom Francúzska. M.


Spread the love