Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. januára 2000

Drahé deti, žiadam vás, aby bol Ježiš vždy prítomný vo vašich srdciach. Nestrácajte milosť Božiu, ale vždy sa snažte žiť v súlade s Jeho želaniami. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, potrebujete žiť v neustálej modlitbe. Diabol pokračuje v útokoch, aby zničil Moje projekty. Žiadam vás, aby ste vždy boli pozorní. Môžete ho poraziť skrze modlitbu a život a svedectvo Slovu Božiemu, spoveďou a Eucharistiou.

Buďte opatrní, aby vás neoklamal. Mnoho vecí sa udeje a tí, ktorí nie sú verní, padnú. Prišla som z Neba, aby som vám ponúkla Svoju materinskú podporu a ak budete naslúchať Mojim volaniam, nikdy nebudete uvedení do omylu. Odvahu, vieru a nádej. Ak sa oddáte Pánovi, zažijete veľký Triumf Môjho Nepoškvrneného Srdca. Toto je správa, ktorú vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji. 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love