Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 7. septembra 1939

Pán Ježiš

Moja sladká Matka, ktorá prišla, aby žiadala o modlitbu a pokánie, už teraz zmenšila značnú váhu Mojej Spravodlivosti. Zničím zatvrdnutosť hriešnikov; budú mať (istý) čas na Zemi, aby robili zlo. Pozrite, deti Moje, otvorené peklo a muky, ktoré ich očakávajú. Peklo je ohňom Môjho prekliatia. Moje malé deti, modlite sa, veľa sa modlite. (A) Vaše modlitby budú vyslyšané.

Malé dušičky, priatelia Kríža, žehnám vás. Požehnávam vás nádherným titulom ako priateľov a deti Svätého Kríža, ktorý bude pre mňa veľkým odprosením a bude tiež veľkou výsadou pre Mojich malých priateľov, ktorých chcem zachovať na obnovu nového Francúzska pre Moju Matku. Moje malé detičky, príďte ku svätému Stolu, príďte ku recepcii anjelov. (Veď) Ja očistím Francúzsko.“

 

Panna Mária

Duše, ktoré sa modlia (a) ktoré trpia budú ochránené dobrotou Boha.

Modlite sa, Moje drahé detičky, a ja vám dám, čo ani nečakáte.

Modlite sa, Moje drahé detičky, a ja vám dám, čo ani nečakáte.

Modlite sa, Moje drahé detičky, a ja vám dám, čo ani nečakáte.

 

Modlite sa až do konca, kedy všetko skončí s pokojom Pánovým. A bude to radostné, pretože Božské Srdce (Ježišovo) dalo Svoje slovo: „Francúzsko, očisti sa od blata do ktorého si bolo pochované a vezmi si späť zbrane nového Kráľa, ktorého si vybralo Božské Srdce.““

 

Kráľ Henri nebude zvolený ľudom; bude vybraný samotným Bohom. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love