Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. februára 2000

Drahé deti, posledné časy nadišli. Nenávisť, nedostatok lásky a každý druh násilia zaplnili Zem, a muži a ženy už viac nemajú vo svojich srdciach miesta pre Pána. Ľudstvo každý deň duchovne odumiera a veľký čierny mraky dymu zaslepuje Moje úbohé deti, privádzajúc ich na cestu zatratenia! Čo sa stane, keď vás Ježiš zažiada o zúčtovanie? Nájde vieru vo vašich srdciach? Vedzte, že Nebo nie je žiaden žart.

Každému povedzte, že teraz je čas veľkého návratu. Vy, ktorí ste verní, buďte opatrní, aby ste nepadli, pretože diabol urobí všetko aby vás priviedol pod svoju vládu temnoty. Modlite sa, veľa sa modlite. Modlitba, spoveď, Eucharistia a živé sväté Slovo Božie, toto sú zbrane vašej obrany vo veľkom duchovnom boji. Odvahu! Verným sľubujem, že nezahynú. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love