Spread the love

Naša krajina je okupovaná anti-francúzskou mocou! S kráľom Francúzska za oslobodenie Francúzov!

 

Z denníčka Marie-Julie, 9. Januára 1878

Marie-Julie: Svätý Archanjel mi ukázal zástavu Najsvätejšieho srdca, ktorú som už toľkokrát videla.

Svätý Michal Archanjel:

„Takto budeme pochodovať k hraniciam Francúzska (zrejme zo Španielska, kde má byť Henri v „dlhom exile“), nesúc zástavu a meč. Pod svojimi nohami mám všetkých nepriateľov Boha a celé slobodomurárstvo. Božia Spravodlivosť ich vyhubí a rozdrví pod váhou Svojho Hnevu. Medzitým, pochodujúc k Francúzsku a k hraniciam Francúzska, dokončíme svoju úlohu.

Keď bude všetko dokončené, keď kráľovstvo Božie bude nastolené a mier zaistený (vo Francúzsku), budeme pochodovať na Rím, pretože Francúzsko sa musí oddať obrane Svätej stolice. Nový Svätý pápež je viac viac vystavený nebezpečenstvu, viac ohrozovaný, ako ten, ktorého som ja obdržal (tento pápež bude viac ohrozovaný a prenasledovaný ako jeho predchodca – pozn E. A. Bucch.). Útokom na jeho Svätý chrám sa pokúsia o život pápeža. Ak nebude mučeníkom v rukách barbarov (Rusov, revolucionárov, alebo moslimov), bude to Boh, kto skrze neho učiní žiarivý zázrak… Táto nenávisť (voči pápežovi) príde aj od teba, Francúzsko. Nikdy predtým nebola búrka taká silná, taká mocná proti iným pápežom, ako (bude) proti tomuto.

On už je mučeníkom pred tým, než podstúpi mučeníctvo. Bude trpieť ešte pred tým, než ten čas príde, avšak obetuje svoje telo a krv zo svojich žíl za všetkých svojich mučiteľov a tých, ktorí budú robiť hrozné sprisahania na jeho život. Aké vyhnanstvo musí trpieť , také, aké museli vydržať aj martýri. Veľa sa modlite so slzami a úpenlivo proste o milosť Božiu. Je najvyšší čas…! Modlite sa, nariekajte v bolesti, nad toľkými (vašimi) priateľmi, ktorí padnú pod ostrým môjho meča, ako aj (pod mečom) bojovníkov vedených ich vlastnou zúrivosťou.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love