Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. júla 2001

Drahé deti, povzbudzujem vás aby ste všade šírili Pánovu lásku. Ľudstvo sa stalo chladným vo viere, pretože sa sami ľudia vzdialili od lásky a Pravdy. Obzrite sa okolo seba a uznajte hodnotu každého, koho stretnete, pretože všetci sú vašimi bratmi a sestrami od toho istého Otca. S každým zaobchádzajte rovnako. Neupadajte do rasizmu, ktorý paralyzuje pravú lásku a vráťte sa k Pánovi, ktorý vás očakáva s obrovskou otcovskou láskou. Klamlivý satanov dym sa rozšíril do celého sveta berúc Mojich úbohých synov do smutnej duchovnej slepoty.

Pozrite ako sa násilie rozširuje spolu s nedostatkom viery a egoizmom. Takéto zlá vás odvádzajú od Boha a Jeho milosti. Vždy sa modlite. Keď otvoríte modlitbe svoje srdcia, svet sa zmení. Trpím, pretože Moje úbohé deti sú opustené a mnoho krát je s nimi zaobchádzané s ľahostajnosťou… Počúvajte Ma. Buďte opatrní a nechoďte ďaleko od Pána. Na konci bude učinená Pánova spravodlivosť a spravodliví budú mať tú lepšiu časť. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love