Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 4. máj 1882

Pán Ježiš:

„Prvou etapou bude rozšírenie ziel z najstaršej dcéry Cirkvi, krajiny francúzskej. Druhou (etapou) je, že Cirkev bude napadnutá a to bude začiatok strašného boja vo Večnom meste (Ríme). Tento boj vo Večnom meste bude zúriť päť mesiacov…“

 

Z denníčka Marie-Julie, 1. júna 1882

Pán Ježiš:

„Oni všetci chcú zmätok a revolúciu; naplnená teda bude ich vôľa!“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love