Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 27. januára 1882

Pán Ježiš:

„Beda pastierom, ktorí opustili stádo!“

 

Z denníčka Marie-Julie, 2. februára 1882

Panna Mária:

„Moje deti, žiadam vás, aby ste sa krížom nikdy nedali ubiť, (aby ste) nenasledovali dav, ktorý radšej zatratí svoju dušu, (len) aby si zachránil svoje telo. Vaše odmietnutie obmäkčí vašich katov.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love