Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. júna 2021

Drahé deti, Ja som vaša Matka a milujem vás. Naplňte sa nádejou a nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Boh je s vami. Príde veľká vojna a veľa vysvätených dá svoje životy za obranu Pravdy. Ťažké časy prídu a tí, ktorí sa modlia, budú niesť váhu skúšok. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte verní pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Nezabúdajte: ako sľúbil, Môj Ježiš bude vždy s vami. Buďte verní. Nech vaše životy osvieti svetlo Pravdy. Vpred bez strachu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love