Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 27. septembra 1787

Sv. Vincent

Drahí bratia, Náš Pán nám dal všetkým milosť byť prijatý do svätého krstu. Je to táto milosť, ktorá posilňuje kresťanov. Robí nás dedičmi darov nášho Nebeského Otca. Aká to moc! Aká veľkorysosť! Aké šťastie! Ó, aká milosť, ktorá vás posilňuje! Pán nám dal nesmrteľnú dušu. Och! Keby sme poznali poklad, ktorý žije v prachu našich tiel! Táto myšlienka by nás bola schopná živých preniesť so zápalom a potešením k Trónu Boha, táto myšlienka má krídla a tieto krídla sú plameňmi, ktoré nás vedú.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love