Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. júla 202104110072

Drahé deti, vyhľadávajte Ježiša, pretože On vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Nedovoľte diablovi, aby vás zotročil. Máte slobodu, ale najlepšia vec je konať Vôľu Pánovu. Buďte opatrní. Nepriatelia budú konať, aby vás vyviedli od Pravdy čo najďalej. (Čo je) Sväté, bude odmietané a v Dome Pánovom bude prítomná duchovná smrť. Milujte a bráňte Pravdu, aby ste boli veľkými vo Viere. Na kolenách sa modlievajte.

Vaše víťazstvo je v Pánovi. Hľadajte Ho v Evanjeliu a v Eucharistii. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte verní pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Milujem vás a každého z vás poznám po mene. Odvahu! Som po vašom boku aj keď ma nevidíte. Po všetkých súženiach príde pre spravodlivých Víťazstvo Božie. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love