Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. júla 2021

Drahé deti, radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v Nebi. Slávy tohto sveta pominú, ale čo Môj Pán pripravil pre spravodlivých, nikdy nezanikne. Vyhľadávajte Nebeské poklady. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás. Ja som vaša Matka Nanebovzatá v tele a duši. Pán ma naplnil Svojou Milosťou a Ja som bola verná všetkému, čím Ma poveril. Ako som už povedala v minulosti, Moje telo nedocielilo smrti, ale bola som vzatá do Neba k prítomnosti Môjho Ježiša a anjelov.

Žiadam vás, aby ste zachovávali horieť plameň vašej viery. Vaša cesta je plná prekážok, ale Pán je vždy s vami. V najťažších skúškach bude konať a preukáže svoje mocné Rameno. Svedkami buďte Evanjelia. Nebojte sa. Napodobňujte príklad Jána, ktorý ani uprostred veľkého prenasledovania neustúpil; uväznený, mučený a odvlečený na ostrov Patmos zostal verný Môjmu Synovi Ježišovi. Mnoho krát nie ste schopní porozumieť Božím Mystériám, ale neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, Môj Ježiš bude vždy prítomný vo vašich životoch.

Ján bol vybraný, aby zapísal tajomné veci. Jemu bolo dovolené rozjímať nad Mojim stretnutím s Ježišom, konečným a večným stretnutím. Vedzte, že vás milujem a prosím za vás. (Raz) Bude zjavené, čomu ešte (dnes) nemôžete porozumieť. Kniha pokračuje otvorená. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love