Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. júla 2021

Drahé deti, buďte verné Môjmu Synovi Ježišovi. Očakáva vaše úprimné a odvážne „Áno“. Cirkev je vinicou Môjho Ježiša. Zdôveril Svoju vinicu vinohradníkom (duchovenstvu) a tí musia byť verní úlohe, ktorá im bola zverená. Ak vinohradníci odhodia semeno, ktoré im bolo zverené Pánom, jedného dňa sa vráti a bude požadovať zúčtovanie. Vy, vinohradníci vinice Pánovej, pracujte, aby ste vyprodukovali mnoho ovocia. (Pretože) Ak nebudete verní, On od vás vezme vašu službu a Sám sa postará o Svoju vinicu!

Na kolenách sa modlite. Tým, ktorým bolo mnoho dané, mnoho sa bude požadovať. Zlí správcovia rozsievajú kúkoľ, aby udusili dobré semeno. Majte sa na pozore. Milujte Pravdu a bráňte ju. Môj Ježiš od vás očakáva veľa. Neustupujte. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nebude porazený. Ja som Vaša Sedembolestná Matka a trpím pre vaše utrpenia. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Videla som začiatok strašnej revolúcie. Davy vtrhli do kostolov, rúcali oltáre, ničili sochy, zapaľovali katedrály, vraždili kňazov a dopúšťali sa tisícok iných ziel. Videla som aj inú strašnú vec: mnohí kňazi utekali z kostolov a Cirkvi, obrátili sa proti nej, a sami proti nej bojovali. Toto sa stane, pretože sa títo kňazi viac zaujímajú o pozemské dobrá, než o tie duchovné.

-Luisa Piccarreta-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love