Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 20. septembra 1881

Panna Mária

Moji ľudia, vyprosujte za Centrum (Paríž) milosti. Závoj smrti je pripravený; niet… Za veľmi krátky čas tam bude len málo ľudí… na stretnutie jedinej duše bude treba (prejsť) kilometre, hlavne na juhu, vo veľkých mestách a v Centre. Bude menej ako len pár duší, ktoré sa skryli pod zem, aby unikli. Zem bude pustá, otrávená (rozkladajúcimi sa) telami, všade nasiaknutá krvou kresťanov. Miserere, ľudia Moji, od Centra (Paríža) až na juh k Lyonu a Toulouse. Miserere, za vojakov, deti zostavajúce v cudzej krajine medzi životom a smrťou. Za kňazov, Mojich služobníkov; De profundis za Moje úbohé duše, ktoré skonajú tam, bez kňazov, bez Sviatostí. Toto je to, čo od vás Boh požaduje, pre duše, ktoré boli vykúpené Jeho Krvou!“

 

Katolícke proroctvá nám hovoria, že Francúzsko (a vlastne aj ostatné krajiny) čaká len behom pár rokov známych ako „Obdobie trestu“ občianska vojna, Rusko-moslimská invázia spojená s nasadením zbraní hromadného ničenia a tzv. 3. dni temnoty. Toto bude trest na hriešne ľudstvo, ako aj kresťanská obnova sveta. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love