Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 15. júna 1875

Vízia Marie-Julie o budúcom katolíckom Kráľovi:

„Kráľ je vzatý Našou Paňou, ktorá ho bude milovať ako svojho vlastného syna kvôli jeho nevinnosti. Javí sa ako vládca majestátne korunovaný  v tieni záhybov tejto vlajky (bielej kráľovskej). Po chvíli sa scéna mení a zakončuje. Francúzsko nasleduje svojho legitímneho vládcu, kráča podopierajúc sa o Srdce Panny a jeho malá koruna sa mení na diadém víťazstva. Najsvätejšie Srdce (Ježišovo) sa taktiež pridáva k Márii aby ju ubezpečilo o svojej láske a opäť ohlásilo, že on (Kráľ) porazí svojich nepriateľov výnimočným triumfom.

„Francúzsko je zachránené!“ opakuje Marie-Julie stále dookola. Dobrí priatelia Najsvätejšieho Srdca sa vo veľkých zoskupeniach stavajú za Francúzsko predchádzaní všetkými Svätcami, ktorí ochraňujú „Najstaršiu dcéru Cirkvi“ (t.j. krajinu francúzsku).“

Pár slov o predpovedanom kráľovi Henrim V.: bežný človek koná viac-menej podľa svojej intuície. U Henriho to bude iné; dostane sa mu podobného daru, akého sa dostalo aj sv. Jane z Arku. Jana neraz deklarovala, že všetko, čo robí, robí na príkaz „hlasov“ svätých Michala Archanjela, sv. Kataríny a sv. Margaréty, ktorých počula priamo a zreteľne. Hlasy jej nevraveli len to, čo má robiť, ale vyjavovali jej aj mnohé skutočnosti z budúcnosti (ako napr., že Anglicko už nikdy nebude pre Francúzov smrteľným nebezpečenstvom).

Tak aj kráľ Henri: všetky kroky, ktoré bude podnikať, nebude robiť na základe svojej intuície, ale podľa presne nadiktovaných príkazov, ktoré bude počuť tak zreteľne a jasne ako sv. Jana dávno pred ním. M.

 

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love