Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. septembra 2021

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás sprevádzala k Tomu, ktorý je vaše Všetko. Nestrácajte nádej! Môj Ježiš vás očakáva s otvorenou náručou. Dovoľte Mu zmeniť vaše životy. Buďte poslušní. Iba tí pokorného srdca budú môcť zočiť Divy Neba. Môj Ježiš očakáva vaše „áno“ na Jeho Volanie. Nedovoľte démonovi, aby vás vzdialil od cesty Pravdy.

Nepriatelia Boha budú prenasledovať Mne oddaných a bolesť bude veľká pre Moje úbohé deti. Nemajte (však) strach. Vaše víťazstvo je v Pánovi. Veľa sa modlite pod krížom. Môj Ježiš bol vyzdvihnutý na kríži aby vás prichýlil k Nebu. Radujte sa, pretože vaše mená sú už (teraz) zapísané v Nebi! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love