Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, na kolenách sa modlite za Cirkev. Keď bude prenasledovanie najhoršie, Pán pošle Cirkvi Svoju pomoc. Sily zla víťazstvo nedosiahnu! Boh verne zachová Svoje sľuby a dá Cirkvi obrovský triumf nad silami zla. Vedzte, že ste v Mojom Nepoškvrnenom Srdci. Nebojte sa. Pevne verte v moc Božiu a budete víťazní.

Keď pocítite váhu svojich ťažkostí, volajte na Ježiša. Miluje vás a neopustí vás. Buďte spravodliví. Všade svedčte, že patríte Kristovi. Ja som vaša Mama a prihovorím sa Ježišovi za vás. Odvahu! Zajtrajšok bude lepší. Dôverujte Mojej zvláštnej ochrane a Ja vás povediem k Tomu, ktorý jediný je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love