Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. september 2021

Drahé deti, Pravda Môjho Ježiša je rebríkom, ktorý vás vyvedie do Neba. Nevyhľadávajte skratky. V Bohu niet žiadnych poloprávd. Pre Pána ste dôležití a veľa od vás očakáva. Majte sa na pozore. Veľká duchovná búrka prichádza a veľká loď (Cirkev) bude zasiahnutá. Na kolenách sa modlievajte. Len mocou modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu.

Dajte mi svoje ruky a Ja vás privediem k Môjmu Synovi Ježišovi. Majte dôveru, vieru a nádej. Môj Pán vymaže vaše slzy a vy zvíťazíte. Neustupujte! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love