Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 30. Novembra 1880

Panna Mária:

Po mnoho rokov (po vojne) nevyprodukuje zem nič. Francúzsko bude nešťastné, ešte aj po svojom triumfe. Po dva, alebo tri roky bude pociťovať skazu a hlboké utrpenie. Utrpenie bude veľké… Modlitba prinesie požehnania. Môj Syn a Ja budeme udeľovať milosť počas tohto dlhého pokánia. Moje deti, modlite sa za Cirkev, za všetkých jej predstaviteľov, modlite sa za pápeža, pretože sa v jeho dňoch pokúsia (o jeho život). Toto miesto je tiež presiaknuté pomstou, zlo bude nespočítateľné (a to) napriek viere mnohých Mojich ľudí.

Zlo, ktoré Ja vidím tak blízko, zanecháva v Mojom Srdci zranenie, ktoré bude trvať naveky; veľká strata duší, zničená viera, krst riedený. Všetky tieto skutky zbabelstva, ktoré vidím, zmenia veľa Mojich detí na zlých kresťanov.

Francúzsko bude trpieť – nie všetci (Francúzi), ale mnohí budú trpieť – bude zachránené len s máličkom (ľudí)… Och, Francúzsko, prinesú ešte aj na tvoje miesto prach z ďaleka. Nebudeš schopné vrátiť týchto cudzincov. Bolo si tak vznešené, teraz je tvoja vznešenosť stratená (Cudzinci prídu a zmenia Francúzsko z vnútra? – pozn. E.A. Bucch.)

Videla som, že na Zemi všetko pominie. Nikdy – a to vám hovorím s materinským srdcom – nikdy som svojimi pozornými očami nevidela také zločiny, také nešťastia: znesvätenia, svätokrádežné útoky. Je to teraz, keď vidím všetku tú bolesť. Och, modlite sa, deti Moje! Ja zastavím všetku (vašu) bolesť…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love