Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. september 2021

Drahé deti, ľudstvo bude piť trpký kalich utrpenia, ale neustupujte! Niet víťazstva bez kríža. Majte odvahu. Môj Ježiš kráča s vami. Dajte Mu celú svoju existenciu a prekážkam, ktoré prídu, budete schopní čeliť. Víťazstvo spravodlivých (napokon) príde, ale najprv budete musieť niesť ťažký kríž. Žiadam vás, aby ste zachovávali horieť plameň svojej viery. Keď sa všetko bude zdať stratené (zrejme úplný pád Vatikánu a Cirkvi – M.), Pán bude konať v prospech Svojich spravodlivých (azda zjav Veľkého katolíckeho kráľa a jeho konečné víťazstvo).

Silu vyhľadávajte v modlitbe (ruženca) a v Eucharistii. Ja som vaša Matka a milujem vás. Keď sa cítite slabí, volajte na Ježiša. V Ňom je vaša sila. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás! Budeme to potrebovať. Amen.


Spread the love