Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. júna 2000

Drahé deti, vráťte sa k Ježišovi, ktorý vás miluje a odpúšťa vám. Jeho láskavosť vás očisťuje od všetkého zla a Jeho milosť vám dá duchovne vzrastať. Navráťte sa k Pánovi s úprimnou ľútosťou. Ak činíte pokánia, Pán vás naplní požehnaniami a milosťami. Pozrite na Pána a vložte doň všetku svoju dôveru, prtože kto dôveruje Pánovi, nikdy nebude premožený. Modlite sa. Ktokoľvek sa modlí, ten dostane veľké cnosti a milosti. Keď sa modlíte, dávate Môjmu Synovi Ježišovi nesmiernu radosť. Vpred v odvahe! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Istá legenda – vyobrazená aj na víťaznom stĺpe v Ríme – rozpráva, že medzi prvými rímskymi vojakmi, ktorí sa dostali až na naše územie, boli aj kresťania. Táto jednotka bola vo svojom postavení obkľúčená barbarskými kmeňmi.

Keď už rímski vojaci stratili akúkoľvek nádej, že zo svojho postavenia vyviaznu živí, začali sa modliť ku kresťanskému Bohu. I prišla veľká búrka a mohutné vody doslova zmietli barbarov.

Rimania sa potom bez ujmy vrátili späť domov vzdávajúc vďaky „Bohu kresťanov“. M.

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love