Pedro Régis - Ježiš bude s nami

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi, 21. mája 2024 Drahé deti, kráčate v ústrety bolestivej budúcnosti v ktorej iba...

Pedro Régis - Veľká loď sa rozdelí sa vo dvoje

Spread the loveTweet   Panna Mária Pedrovi 18.5.2024 Drahé deti, veľká loď (Cirkev) sa vzdiali z bezpečného prístavu. Nevydrží...

Pedro Régis - Na mnohých miestach bude nepravá Eucharistia!

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi Régisovi 14. mája 2024 Drahé deti, silu vyhľadávajte v Eucharistii, lebo len tak...

Pedro Régis - Vy, ktorí ste Pánovi, rozhoďte siete Pravdy

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi, 8.5.2024 Drahé deti, víťazstvo Božie nastane a spravodliví budú oslavovať v radosti. I...

Pedro Régis - Utekajte od vlkov preoblečených za baránkov a zostávajte po pravici tých, ktorí milujú a žijú pravdu Evanjelia

Spread the loveTweet   Panna Mária Pedrovi, 24.4.2024 Drahé deti, Môj Syn Ježiš od vás očakáva veľa. V týchto...
Blog, Pedro
Pedro Régis - Ježiš bude s nami
Blog, Pedro
Pedro Régis - Veľká loď sa rozdelí sa vo dvoje
Blog, Pedro
Pedro Régis - Na mnohých miestach bude nepravá Eucharistia!
Blog, Pedro
Pedro Régis - Vy, ktorí ste Pánovi, rozhoďte siete Pravdy
Blog, Pedro
Pedro Régis - Utekajte od vlkov preoblečených za baránkov a zostávajte po pravici tých, ktorí milujú a žijú pravdu Evanjelia
O mne

Vitajte na mojich stránkach...

Mojou agendou je pracovať na tom, aby Slovensko a Európa neboli ani červené, ani hnedozelené, ani dúhové, ale biele. K tomu mi dopomáhaj Boh.

  viac...

Blog, Pedro

Pedro Régis – Boh má všetko pod kontrolou

Spread the love

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi 22.4.2024 Drahé deti, dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste svätosti. Nestrácajte nádej. Boh má všetko pod kontrolou. Dôverujte v Toho, ktorý vidí všetko skryté a pozná vás po mene. Žijete…


Spread the love
pokračovať v čítaní...
Blog, Pedro

Pedro Régis – Babylon sa všade rozšíri

Spread the love

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi 11.4.2024 Drahé deti, odvahu! Môj Ježiš vás učil aby ste si vždy vyberali cestu Pravdy. Počúvajte Jeho Evanjelium a budete veľkými vo viere. Žijete v časoch zmätku a rozdelenia. Skrze pochybenia zlých pastierov sa…


Spread the love
pokračovať v čítaní...
Blog, Článok, English

Blessed Karl had a dream: to unite „his nations“ again in a new holy empire

Spread the love

Spread the loveTweet  Central European nations are today small and not very significant. Blessed Karl dreamed about their new unification – and thus creation of a new holy central-european empire.   Three twigs In Slovakia, which is my country, we…


Spread the love
pokračovať v čítaní...
Blog, Pedro

Pedro Régis – Nedovoľte veciam sveta aby vo vás zapustili korene

Spread the love

Spread the loveTweet Panna Mária Pedrovi, 4.4.2024 Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Obráťte sa k Nemu a buďte spasení. Utečte od hriechu a objímte vo svojich životoch Milosť Božiu. Žijete v časoch bolestí a nadišiel čas obrátiť sa. Uvítajte Evanjelium Môjho Ježiša….


Spread the love
pokračovať v čítaní...
Blog, Pedro

Pedro Régis – Len skrze Ježiša môžeme dosiahnuť šťastnú večnosť

Spread the love

Spread the loveTweet   Panna Mária Pedrovi, 30.3.2024 (Biela sobota) Drahé deti, nie ste samé. Nebo sa prišlo s vami stretnúť. V Ježišovi, Mojom milovanom Synovi, vašom Spasiteľovi, môžete dosiahnuť šťastnú večnosť. Odvráťte sa od sveta a otočte sa k…


Spread the love
pokračovať v čítaní...

Najčítanejšie články

Pedro Régis - Ježiš je s nami!

Spread the loveTweet   Panna Mária Pedrovi, 24.12.2011 Drahé deti, Ježiš je s vami. Počúvajte Jeho hlas a nechajte Jeho slovám zmeniť vaše životy. Patríte Pánovi a mali by...