Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 15.2.2024

Drahé deti, vo vinici Pánovej vyrastie dobré ovocie! Semeno v minulosti zasiate prinesie radosť nádenníkom. Odvahu! Mocná ruka Božia bude konať a nebezpečný vták padne (asi nejaká krajina, Rusko i USA majú v znaku okrídlenca). Víťazstvo Božie príde pre Jeho pravú Cirkev. Nemajte strach. Po všetkých súženiach uvidíte Pánove zázraky. Neustupujte!

Môj Pán vás potrebuje. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Vpred! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je nediskutovateľná Pravda. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Súvisiace?: National Geographic: „Mladí vedú tradicionalistickú katolícku protireformáciu“ – (christianitas.sk)


Spread the love