Spread the love

 Panna Mária Pedrovi, 17.2.24

Drahé deti, neustupujte. Môj Ježiš je s vami a vy by ste sa nemali ničoho báť. Ste Pánovým vybraným ľudom a On od vás očakáva veľa. Nedostatok lásky pre Pravdu povedie mnoho duší do zatratenia. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku víťazstvu. Počas veľkého stroskotania viery budú zachránení len tí, ktorí zostanú verní Cirkvi Môjho Ježiša. Mnohí sa utopia v bahne falošných učení.

Majte sa na pozore. Utekajte od noviniek a prijmajte lekcie minulosti. Vpred! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love