Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 20.2.2024

Drahé deti, cesta do Neba vedie skrz kríž. Nemajte strach. Môj Ježiš vás miluje a vždy bude s vami. Na spravodlivých prídu ťažké časy. Ľudstvo bude piť trpký kalich utrpenia, ale nestrácajte nádej! Po všetkých súženiach uvidíte Mocnú ruku Božiu konať v prospech mužov a žien viery. Buďte obrancami Pravdy. Nebojte sa! Veci sveta sa pominú, ale Milosť Božia bude večná.

Silu vyhľadávajte v Eucharistii a v Slovách Môjho Ježiša. Budete zavolaní k stolu, kde chlieb je len chlebom (!)*. Vždy zostávajte v Pravde. Vaša skutočná potrava obsahuje Telo, Krv, Dušu a Božstvo. Bráňte túto Pravdu všade a v Nebi budete odmenení. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 

*Falošná medzináboženská eucharistia


Spread the love