Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 27.2.2024

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás priviedla ku Svojmu Synovi Ježišovi. Buďte pokorného srdca, lebo len tak môžete dosiahnuť svätosti. Počúvajte Hlas Pánov a nechajte sa Ním zmeniť. Nedovoľte veciam tohto sveta, aby vás odviedli od cesty spásy. Dôverujte Ježišovi. Uvítajte Jeho Evanjelium a učenia pravého magistéria Jeho Cirkvi. Nech sa stane čokoľvek, vždy zostávajte v Pravde. Nepriateľ Boha spôsobí veľký zmätok a mnohí stratia pravú vieru.

Mnohí vybraní brániť Pravdu (kňazi?) budú nasledovať cestu v rozpore s vierou a mnohí budú naveky stratení. Trpím pre to čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Ajhľa, čas na váš návrat! Kráčate v ústrety budúcnosti v ktorej budú mnohí túžiť po pravde, no nájdu len zmätok a rozdelenie. Odvahu! Môj Ježiš potrebuje vaše verejné a odvážne svedectvo. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen. 


Spread the love