Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 2.marca 2024

Drahé deti, nemajte strach. Môj Ježiš je s vami a nikdy vás neopustí. Do Neho vložte svoju dôveru a nádej a budete víťazní. Ľudstvo kráča do duchovnej priepasti a nadchádza čas na jeho veľký návrat. Môj Syn vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Žiadam vás, aby ste zachovávali plameň svojej viery. Na prvom mieste vyhľadávajte veci nebeské. Všetko v živote pominie, ale Milosť Božia bude večná. Keď sa cítite slabí, silu vyhľadávajte v modlitbe a Eucharistii. Nezabúdajte: démon víťazí, keď ste ďaleko od Môjho Syna Ježiša. Vašou zbraňou obrany je láska k Pravde.

Majte sa na pozore! V Bohu niet poloprávd. Žijete v časoch horších, ako boli časy potopy. Stále uvidíte na Zemi hrôzy. Skrze vlastné ruky ľudí, veľké ničenie nastane. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Odvahu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love