Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 9.3.2024

Drahé deti, vzdiaľte sa od všetkého, čo vás vzďaľuje od Môjho Syna Ježiša. Patríte Pánovi a veci tohto sveta nie sú pre vás. Nemajte obavy. Všetko zo sveta sa pominie, ale čo pochádza od Pána, čo je prijímané vierou, to zostane naveky. Žiadna ľudská moc nemôže zničiť Božie plány. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Pánovu pre vaše životy. Je to v tomto svete a nie v tom ďalšom, kde musíte niesť svedectvo, že patríte Ježišovi.

Ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Mnohé národy budú piť trpký kalich utrpenia a iné zmiznú. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Len skrze moc modlitby môžete niesť váhu skúšok, ktoré prichádzajú. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Vpred! Vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love