Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 14.3.2024

Drahé deti, obrovské množstvo vojakov utečie z vojny a opustí svoje uniformy. Utečú zo strachu a potom budú nariekať v pokání. Víťazstvo Božie príde pre spravodlivých. Odvážnym vojakom, ktorí zostanú v obrane Pravdy, sa dostane zadosťučinenia. Kráčate v ústrety budúcnosti veľkých prenasledovaní. To, čo prichádza, nebolo nikdy videné od čias Adamových! (nukleárna vojna?!). Trpím pre to, čo na vás prichádza.

Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte Ježišovi. Ak udržíte plameň svojej viery, vaše odmena bude veľká (Nebo, či obnovená Svätá ríša rímska). Na kolenách sa modlite. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love