Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 8.2.2024

Drahé deti, Môj Ježiš kráča s vami, aj keď Ho nevidíte. Silu vyhľadávajte v Jeho slovách a v Eucharistii. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Ľudstvo kráča v ústrety priepasti sebazničenia, ktoré ľudia pripravili svojimi vlastnými rukami! Čiňte pokánie a otočte sa k Tomu, ktorý jediný je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Tí, ktorí milujú a bránia Pravdu, budú piť trpký kalich utrpenia. Budú vyhnaní a mnohí ustúpia v strachu. Odvahu!

Vaše víťazstvo je v Pánovi. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem. Počas veľkého dňa zadosťučinenia pre spravodlivých, tí, ktorí nezanechali ovocia, budú vynechaní. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Toto je nediskutovateľná Pravda. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love