Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 3.2.2024

Drahé deti, cesta k svätosti je plná prekážok, ale neustupujte. Môj Syn Ježiš je vaším drahým priateľom a vždy bude s vami. Dôverujte v Toho, ktorý vidí v skrytosti a pozná vás po mene. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Ľudstvo je choré a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánie a vyhľadávajte milosť Môjho Syna Ježiša v sviatosti zmierenia. Ste dôležití pre uskutočnenie Mojich plánov. Buďte poslušní Mojim volaniam a budete veľkými vo viere. Žijete v čase, ktorý je horší ako čas potopy a nadchádza čas na váš návrat k Pánovi. Stále budete mať mnohé roky ťažkých skúšok, ale tí, ktorí zostanú verní, budú spasení.

Kráčate v ústrety budúcnosti veľkého zmätku v Dome Božom. Falošné učenia sa rozšíria a nakazia mnoho Mojich úbohých detí. Nezabúdajte: chlieb nepriateľa je iba chlebom; Telo, Krv, Duša a Božstvo sú len v Eucharistii. Pravda Môjho Ježiša je v Katolíckej Cirkvi. Toto je nediskutovateľná Pravda. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love