Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 23.12.2023

Drahé deti, Môj Syn Ježiš založil Svoju Cirkev ako kanál spásy pre mužov a ženy viery. Jeho Cirkev je jedinečná a v nej nájdete Sviatosti ako kanály Jeho spásonostného konania. Cirkev vysnívaná a získaná Krvou Môjho Syna Ježiša na kríži je Katolícka Cirkev. Neodchádzajte z nej, pretože ona má prostriedky potrebné pre spásu tých, ktorí veria v Ježiša. Nemajte strach z ťažkostí, ktorým čelia muži a ženy, ktorí milujú a bránia Pravdu. Niet víťazstva bez kríža.

Stále na zemi uvidíte všade hrôzy. Činy démona spôsobia duchovnú slepotu u mnohých vysvätených ľudí, ale ale nemajte strach. Vo veľkej konečnej bitke príde víťazstvo pre Cirkev Môjho Ježiša. Odvahu! Modlite sa! Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu synovi Ježišovi. Vpred! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love