Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 24.12.2011

Drahé deti, Ježiš je s vami. Počúvajte Jeho hlas a nechajte Jeho slovám zmeniť vaše životy. Patríte Pánovi a mali by ste nasledovať Jeho a slúžiť Jemu. Ľudstvo žije chvíle veľkého súženia a teraz je tá chvíľa na zmierenie sa s Bohom, lebo len tak môžete zažívať pokoj. Nemajte obavy pre svoje ťažkosti. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. On má všetko pod kontrolou. Dôverujte Mu a uvidíte premenu Zeme.

Ľudstvo bude obnovené skrze Milosť Ježišovu. Zjaví sa veľké znamenie od Boha a ľudstvo bude ohromené. Tí, ktorí sú oddelení, budú privedení k Pravde a veľkú vieru budú mať Pánovi vyvolení. Nestrácajte nádej. Na kolenách sa modlite k Tomu, ktorý klope a chce vstúpiť. V Ježišovi nájdete šťastie navždy. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

Súvisiace: Počatím a narodením Ježiša Krista sa zmenili celé dejiny ľudstva – (christianitas.sk)

 


Spread the love