Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 12.10. 2023

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás volala k svätosti. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre vaše životy. Ste dôležití pre uskutočnenie Mojich plánov. Pomôžte Mi. Buďte pokorného srdca, lebo len tak môžete prispieť ku Konečnému Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Žiadam vás zasväcovať sa Mi. Tí, ktorí sa Mi zasvätia, budú mať svoje mená navždy zapísané v Mojom Nepoškvrnenom Srdci.

Dajte Mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Nebojte sa. Keď sa všetko bude zdať byť stratené, Víťazstvo Božie príde pre spravodlivých. Žijete v časoch horších, ako boli časy Potopy. Otočte sa ku Ježišovi. Dôverujte Mu a vstúpte do Jeho Srdca plného lásky pre vás.

Nedovoľte veciam tohto sveta, aby vás odviedli od Môjho Syna Ježiša. Keď pocítite váhu kríža, volajte na Ježiša. V Ňom je vaše oslobodenie a spása. O svoj duchovný život sa starajte. Všetko v tomto živote pominie, ale Milosť Božia bude večná. Odvahu! V tejto chvíli posielam nezvyčajný dážď milostí padajúcich z Neba na vás. Vpred! Veľká búrka dopadne na veľkú loď, ale nebuďte vydesení. Vždy budem s vami. Démon bude konať proti Božiemu ľudu, ale nech sa stane čokoľvek, zostávajte verní Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love