Spread the love

 

Dosť ti na tem, když máš čo jesť, a nechodíš nahý,

zanechaj svet, pospeš k Bohu, on jest tvúj cíl drahý.

 

Hle, i Kristus, tvúj prítel je nevinne zabitý,

nedbaj na smrť, když s ním múžeš umríti a i ty.

 

Malá rozkoš, dluhá psota,

tá se v pekle spívá nóta.

 

V hrobe s telem hrích nezhnije,

neb na duši večne žije.

 

Z teho, že máš jednúc zemreť, máš se radovati,

svet potupiť, bys nemusel za ním banovati.

Kdo se rmúti,že má zemreť; vydáva znamení,

že nic krem svetskej milosti v srdci jeho neni.

 

+++

Hugolín Gavlovič (1712-1787): naturalizovaný slovenský mních františkánskeho rádu najlepšie známy pre svoju Valašskú školu. Napísal však ešte iné dielo, ktoré je azda porovnateľné so samotným veľkým Dantem: Škola kresťanská. V ňom odkrýva pravdy o Božom súde, pekle, nebi a očistci. Vyššie uvedené state sú také, ktoré mňa zvlášť oslovili a ktoré som si preto zo Školy kresťanskej pozapisoval.

Veľdielo slovenskej literatúry Škola kresťanská si môžete celé stiahnuť a prečítať na tomto odkaze: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/340/Gavlovic_Skola-krestanska-s-versami-zvazana/3

Dielo v roku 2012 vydal knižne aj Ústav slovenskej literatúry SAV. Kniha má viac ako 750 strán.


Spread the love