Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 30.11.2023

Drahé deti, nedovoľte plameňu vašej viery vo vás vyhasnúť. Silu vyhľadávajte v slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Žijete v časoch bolestí a len skrze modlitbu a vernosť Ježišovi môžete uniesť váhu kríža. Ako som už povedala, Cirkev smeruje ku veľkému stroskotaniu. Len tí, ktorí zostanú verní Cirkvi Môjho Ježiša, budú spasení. Neopúšťajte lekcie minulosti.

Posvätným bude opovrhované a vy všade uvidíte hrôzy skrze zlyhania zlých pastierov. Kňazi verní Môjmu Synovi Ježišovi budú perzekuovaní a vyhodení. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Počúvajte Ma. Nechcem vám prikazovať, ale to, čo vám hovorím, musíte brať vážne. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love