Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 28.11. 2023

Drahé deti, Slávy Boha budú pre spravodlivých. Nezabúdajte: tým, ktorým bolo veľa dané, od takých sa bude veľa požadovať. Zradcovia viery veľkú bitku nevyhrajú. Víťazstvo bude pre odvážnych vojakov v sutanách, ktorí milujú a bránia Pravdu. Nimi budú duše živené skrze lekcie minulosti. Ten deň príde, keď mnohí z veriacich objímu duchovné poklady (latinskú sv. omšu?) a ponesú svedectvo toho, čo je z Boha.

Nepriatelia budú osamotení. Môj Pán bude s Jeho verným ľudom. Odvahu! Niet víťazstva bez kríža. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love