Spread the love

 

 

Panna Mária Pedrovi, 15.11.2023

Drahé deti, ajhľa čas príležitosti na váš návrat k Pánovi. Príde deň, kedy budú mnohí ľutovať život bez milosti Božej, ale už bude neskoro. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Spravodlivý Sudca nadelí každému podľa jeho správania v tomto živote. Buďte spravodliví. Milujte a bráňte Pravdu. Temnota falošných učení sa rozšíri v Dome Božom a len tí, ktorí sú verní lekciám z minulosti, nebudú oklamaní.

Odvahu! Tí, ktorí sejú temnotu, budú žať temnotu. Tí, ktorí rozširujú Svetlo Pánovo budú Otcom prehlásení za požehnaných. Všade budete stále vidieť veľký zmätok. Mnoho horlivcov vo viere zo strachu ustúpi. Buďte Pánovi. Zostávajte verní Evanjeliu Môjho Ježiša a učeniam pravého magistéria Jeho Cirkvi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love