Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. novembra 2021

Drahé deti, dôverujte Ježišovi. On je váš jediný a pravý Spasiteľ. Otvorte svoje srdcia a prijmite Jeho Evanjelium. Ľudstvo putuje duchovne slepé, pretože ľudia sa vzdialili od pravdy. Môj Ježiš je Otcova absolútna Pravda. Počujte Ho. Budete prenasledovaní pre svoju vieru. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo na vás prichádza. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Toto je správny čas na váš návrat. Neskladajte ruky. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Dajte si pozor! V Bohu niet polopravdy. Vpred bez strachu! Čokoľvek sa stane, vždy zostaňte pri pravde. Budúcnosť Cirkvi môjho Ježiša bude poznačená veľkými prenasledovaniami a bude veľa mučeníkov. Nezabudnite: váš cieľ je Nebo. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love