Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 20. novembra 2021

Drahé deti, milujem vás a prichádzam z neba, aby som vás volala k obráteniu. Dajte to najlepšie zo seba v poslaní, ktoré vám Pán zveril. Nebo bude odmenou pre spravodlivých. Majte odvahu, vieru a nádej. Netrápte sa príliš svojimi problémami. Dôverujte Ježišovi. V Ňom je vaše víťazstvo. Žiadam vás, aby ste žili vzdialení od sveta. Patríte Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Kráčate smerom k bolestnej budúcnosti. Muži a ženy viery budú prenasledovaní a postavení pred súd, ale neustupujte. Vo všetkom Boh na prvom mieste. Starajte sa o svoj duchovný život. Veľa sa modlite pred krížom, pretože len tak môžete pochopiť Božie plány pre váš život. Vpred! Budem sa za vás prihovárať u môjho Ježiša. Keď sa všetko bude zdať stratené, Pán osuší vaše slzy a všetko sa pre vás dobre skončí. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. novembra 2021

Drahé deti, bez kríža niet víťazstva. Podajte mi vaše ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaša Cesta, Pravda a Život. Nebojte sa. Môj Ježiš je s vami. Radujte sa, pretože vaše mená sú už zapísané v nebi. Obráťte sa, pretože od vášho obrátenia závisí veľa vecí. Prevezmite svoju skutočnú úlohu kresťanov. Fascinujúce veci sveta nie sú pre vás. Patríte Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Nezahadzujte poklad slobody, ktorý vám daroval môj Pán. Nezabudnite: máte slobodu preto, aby ste patrili Pánovi. Kráčate k budúcnosti, v ktorej spravodliví budú prenasledovaní a pravda bude prítomná v málo srdciach. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Čokoľvek sa stane, milujte a bráňte pravdu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love