Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. januára 2014

Drahé deti, budúcnosť Cirkvi bude poznačená skúškou a smrťou. Tí, vybraní brániť Pravdu (cirkevní hodnostári), ju zaprú a veľká kríza viery sa rozšíri po celom svete. Diablov zúrivý útok spôsobí Cirkvi veľkú duchovnú škodu. Modlite sa. Dôverujte v Ježiša. On má moc všetko zmeniť. Po všetkom utrpení príde pre Cirkev veľké víťazstvo. Silu vyhľadávajte v modlitbe, lebo len tak môžete obstáť v skúškach, ktoré prichádzajú.

Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Majte sa na pozore. Pozorne počúvajte čo vám rozprávam a neoddeľujte sa od Pravdy. Odvahu! Kto je s Pánom nikdy nezakúsi váhu prehry. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. novembra 2008

Drahí synovia a dcéry, nebojte sa. Odvážne svedčite, že patríte len Môjmu Synovi Ježišovi. Oddajte sa (Mu) bezo zvyškov a Môj Syn vás požehná a povedie po ceste dobra a svätosti. Prídu dni, kedy mnohé vysvätené duše (kňazi) zaprú vieru. Utečú zo strachu pred mučeníctvom. Nemnohí zostanú pevní vo viere, ale s týmto malým stádočkom povedie Ježiš Cirkev k víťazstvu. Modlite sa. Nestrácajte hlavu. Budem sa za vás u svojho Ježiša prihovárať. Pánovým volaniam buďte poslušní. Choďte sa s ním stretnúť a všetko pre vás dopadne dobre. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love