Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. februára 2000

Drahé deti, otvorte svoje srdcia milostivej láske Baránka Božieho a váš život sa zmení. Oh, malé stádočko, potrebujem ťa pre uskutočnenie Mojich plánov. Keď s radosťou prijmeš misiu, ktorou ťa poverujem, mnoho duší bude činiť pokánia a navrátia sa k Pánovi. Neustupujte. Aj ak ste hriešnici, Boh vás zmení a spraví z vás veľkých spolupracovníkov v Jeho pláne spásy. Modlite sa. Modlitba je veľkou zbraňou obrany. Ak sa modlíte, nikto a nič proti vám nič nezmôže. Vpred. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love