Spread the love

 

Vidím Cirkev 3. tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.

Vízia Jána Pavla II.

(https://catholicherald.co.uk/st-john-paul-ii-had-vision-of-an-islamist-invasion-of-europe/)

Veľké knieža zo severu, s nesmierne mocnou armádou bude prechádzať Európou vyvracajúc pri tom všetky republiky (!) a vyhladzujúc všetkých rebelov. Jeho meč, vedený Božou mocou, bude všade brániť Svätú Cirkev Ježiša Krista. Bude bojovať za skutočnú a pravú vieru a podrobí si ríšu moslimskú.

R. Gekner

(Víťaz od Západu)

Existujú isté predpovede, ktoré priamo prepájajú očakávaného „Veľkého katolíckeho kráľa“ s územím Slovenska. Má to však háčik – sú od Nostradama. Nostradamove proroctvá sú pravé, aj keď to mnohí popierajú. Stredoveký vizionár však vo svojich veršoch ukryl aj slová ako „de Gaulle“, či „Fleming“ (vynálezca Penicilínu) a už vo svojej dobe bol považovaný za spoľahlivého vykladača budúcich udalostí.

Nostradamus bol židovského pôvodu, no konvertoval na katolicizmus. Mal katolícky pohreb a bol pochovaný do vysvätenej zeme – akýsi doklad o tom, že bol vnímaný ako dobrý kresťan. Jeho metódy predpovedaní však boli pochybné a zrejme vychádzali z židovskej kabaly, čo je pseudookultná paveda. Aj z tohto dôvodu dávam Nostradame len veľmi nerád, aj keď napríklad taký Yves Dupont, čo je jeden z hlavných mojich zdrojov, ho vo svojej knihe „Catholic Prophecy“ uvádza pomerne frekventovane.

V každom prípade, táto téma je natoľko výnimočná, že mu tu priestor teda udelím.

 

K Dunaju a Rýne príde sa napiť

veľká ťava, neľutujúc toho:

tí od Rhony budú sa triasť, a väčšmi tí od Loiry,

a blízko Álp Kohút ju zničí.

5.68

Panuje všeobecná zhoda, že „veľká ťava“ v tomto odstavci reprezentuje islamské vojská. Hovorí teda o islamskej invázii do strednej Európy a do západného Nemecka. Rhona a Loira sú rieky vo Francúzsku. Panuje všeobecná zhoda, že „Kohút“ má byť predpovedaný Veľký katolícky kráľ Henri, ktorý postup islamských vojsk Európou zastaví vo svojej krajine. Je možné, že obe zvieratá nereprezentujú len národnosť armád, ale aj ich veľkosť. Jedna bude obrovská, kým tá druhá bude malá (no svätá).

 

Do Uhorska skrze Čechy, Španielsko

a pod zástavou sväté povstanie:

légie Ľalie prichádzajú s odporom,

Proti Orleánskym spôsobia nepokoje.

5.89

Opäť – „légie Ľalie“ odkazujú na vojská kráľa Henriho. Ľalia je znak francúzskych kráľov vo všeobecnosti a s budúcim Veľkým katolíckym kráľom je spájaná pomerne často aj mimo Nostradama. Tento odstavec už priamo hovorí, že jeho vojská budú postupovať do strednej Európy z dvoch smerov – severom cez Čechy a juhom od Španielska.

 

Spojenci sa plavia z prístavu Marseillského

do prístavu Benátskeho aby tiahli proti Uhorsku.

Utiecť zo zálivu Ilírie,

veľké ničenie na Sicílii, pre Ligurov, kanónové salvy.

9.28

Francúzsky kráľ ako prvé oslobodí Taliansko, aby dosadil nového pápeža. Zdá sa, že z Talianska bude postupovať na sever do strednej Európy.

 

Veľký pápež na strane Marsu

si podmaní hranice Dunaja:

kríž bude postupovať mečom

získa zlato, diamanty a viac ako sto tisíc rubínov.

6.49

Vzostup „Anjelského pápeža“? Mars bol v starom Ríme považovaný za boha vojny. Dá sa teda povedať, že tu je reč o spojení nejakého pápeža s nejakým vojenským elementom. Zdá sa, že to isté naznačuje aj stať „kríž bude postupovať s mečom“. Mnohé proroctvá hovoria o tom, že Veľký katolícky kráľ a Anjelsky pápež – obaja Francúzi – budú spojencami a spolu zachránia Cirkev aj Európu v čase najväčšej tiesne.


S veľkou zúrivosťou Rímsky Belgický Kráľ

S túžbou trápiť barbarov svojou mocnou armádou:

Zúrivo škrípajúc zubami , prenasleduje Afričanov

Od Pannónie až po Stĺpy Herkulove.

5.12

Hoci tu Nostradamus uvádza „Rímskeho belgického kráľa“, takmer určite ide o Veľkého katolíckeho kráľa z Francúzska. Panónia je starorímske označenie strednej Európy – zvlášť území Maďarska a Slovenska – a používalo sa aj v stredoveku ako akýsi druhotný názov pre Uhorsko. Herkulove stĺpy je označenie pre Gibraltár. Odstavec sa dá teda preložiť tak, že kráľ Henri vyženie moslimov („Afričanov“) z celej Európy

 

Slovanskí ľudia vďaka šťastiu vo vojne

stanú sa veľmi vysoko oceňovanými:

Zmenia svojho princa za doma rodeného,

armáda povstane v kopcoch aby prešla ponad more.

5.26

Zaujímavá stať, aj keď ťažko uchopiteľná. Pojem „Slovanskí ľudia“ sa dá použiť na takmer celý Balkán, na Poľsko, Ukrajinu, či Rusko. Samozrejme, do istej miery môže reprezentovať aj niečo so Slovenskom.

 

ISIS sníval o obnovení kalifátu a zdá sa, že jeho plány v Európe zasahovali aj na územie Slovenska. Všetky proroctvá hovoria, že Francúzsko – a s ním celá Európa – budú napadnuté z dvoch strán: z východu Ruskom a z juhu moslimskými mocnosťami. Tretím veľkým spojencom tejto aliancie bude Čína, ktorá sa však bude rozťahovať do iných častí sveta.

Je nápadné, že mapa zobrazuje v moslimských rukách ako strednú Európu, tak Španielsko. Podľa nostradamových predpovedí totiž kráľ Henri vyženie moslimov z oboch týchto oblastí. Obe tieto oblasti moslimom už patrili, či – ako v prípade Slovenska -, k ich ovládnutiu mali veľmi blízko.

Táto aliancia zla napokon bude porazená Veľkým katolíckym kráľom a to jednak vďaka americkým technológiám, ale hlavne na tak obrovský Boží zásah, že s ním možno porovnávať len židovský prechod cez Červené more. Dôležitú úlohu tu zohrajú aj príhovory Panny Márie a modlitby posledného verného stádočka, ktoré napokon obnoví vojnou zdevastovaný svet.

 

EDIT

Niekoľko slov k islamskému zabratiu Slovenska. Myslím si, že Slováci majú, podobne ako Francúzi, či Poliaci, v Božom i Máriinom srdci zvláštne miesto. Dostalo sa nám v dejinách veľkých požehnaní, mali sme byť – a bývali sme – národom úprimnej a čistej viery, 150 rokov sme bránili Európu pred islamskou hrozbou a boli sme súčasťou posledného katolíckeho impéria sveta.

Uhorské kráľovstvo dokonca viedlo Piatu križiacku výpravu a náš posledný kráľ je dnes vyhlásený za blahoslaveného.

Lenže čím väčších milostí sa dostáva národom, tým väčšie tresty musia očakávať, ak od svojho Boha odpadnú. Slováci sa masovo otáčajú chrbtom Pánovi Ježišovi aj Panne Márii. Kňazi aj ľud sú úplne mimo a robia si zle navzájom. Božie zákony nikto nerešpektuje. Verejne páchaný hriech je všadeprítomný a nikto sa nad tým nepohoršuje.

A tak možno budeme potrestaní tým, že keď odmietame pravého a láskavého Boha, dostane sa nám nepravého a krutého boha, prestrojeného diabla.

Ale dobrý Boh si na nás vo svojej láskavosti a na príhovor Patrónky Slovenska opäť spomenie a pošle našej krajine záchrancu. Ale toto si musíme v prvom rade sami zaslúžiť. Preto si treba zachovať pravú Vieru, zasväcovať sa Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša aj Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, veľa sa modliť zvlášť sv. ruženec. Treba žiť bez hriechov a v stave milosti; treba naše Slovensko zasväcovať Bohu aj Patrónke našej krajiny.

A všetko napokon pre nás dopadne dobre. Tým som si istý.

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

 


Spread the love