Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. decembra 2021

Drahé deti, nedovoľte, aby vo vašom vnútri zhasol plameň viery. Bez kríža niet víťazstva. Kráčate k budúcnosťou veľkých skúšok. Hľadajte silu v Ježišovi. V Ňom je vaše víťazstvo. Ľudstvo kráča k priepasti sebazničenia, ktorú ľudia pripravili vlastnými rukami. Trpím kvôli tomu, čo vás čaká. Podajte mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Poznám každého z vás po mene a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok, ale ja budem s vami. Odvahu! Pán osuší vaše slzy a uvidíte konať mocnú Božiu ruku. Vpred! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love