Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. apríla 2022 (Zelený štvrtok)

Drahé deti, môj Ježiš je s vami v Eucharistii v tele, krvi, duši a božstve. Eucharistia je svetlo, ktoré osvetľuje Cirkev môjho Ježiša. Bez Eucharistie niet Cirkvi a bez rúk, ktoré nesú svetlo, niet Eucharistie. Pravda Eucharistie a kňazstva je nespornou pravdou. Príde veľký posledný boj, keď statoční vojaci v sutanách budú brániť Ježiša a Jeho pravú Cirkev. Falošná cirkev spôsobí pred svojou porážkou veľké duchovné škody. Žiadam vás, aby ste boli obrancami pravdy. Neprekrížte ruky. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Nech sa stane čokoľvek, nezíď z cesty, ktorú som ti naznačila. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love