Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. apríla 2022 (Veľký piatok)

Drahé deti, vráťte sa k Ježišovi. On je vaše všetko a bez Neho nemôžete nič urobiť. Môj Ježiš zomrel na kríži, aby vám otvoril nebo. Zomrel za svoju Cirkev a očakáva odvážne svedectvo od svojich služobníkov. Mnoho zasvätených osôb bolo skazených a znečistených temnotou hriechu. Môj Ježiš ukázal cestu neba prostredníctvom svojho učenia. Práve toto učenie musí jeho Cirkev brať vážne. Keď zasvätení opúšťajú pravdu, uprednostňujú Barabáša a vedú moje úbohé deti k smutnej duchovnej slepote. Modlite sa. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Buďte verní Ježišovi. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love