Spread the love

„Nebojte sa ničoho, veď Ja som s vami.“

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. apríla 2022 (Biela sobota)

Drahé deti, môj Ježiš je Svetlo, ktoré musíte hľadať, aby ste nežili v temnote. Premohol smrť, aby vám dal život v hojnosti. Buďte opatrní. Falošní proroci budú konať a dominovať lžou, ale môžete ich prekonať tak, že sa necháte viesť Tým, ktorý je Otcovou Absolútnou Pravdou. Kráčate k bolestivej budúcnosti. Budete prenasledovaní pre svoju vieru, ale neustupujte. Môj Ježiš sľúbil, že bude s vami každý deň.

Odvahu! Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás vzala do neba. Buďte mužmi a ženami obrancami pravdy. Ak vás svet odmieta, pretože patríte Ježišovi, ste na správnej ceste. Nehľadajte slávu tohto sveta. Ste Pánovi a vaším cieľom musí byť nebo. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love