Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. apríla 2022 

Drahé deti, keď kameň (pápež/pápežstvo?) stratí svoju nádheru, vo Svätom Božom chráme budú temnoty. Kľúč bude prechádzať z ruky do ruky. Ale iba pravda vás oslobodí a privedie k spáse. Nevzďaľujte sa od pravdy. Vaše víťazstvo je v modlitbe. Starajte sa o svoj duchovný život. Všetko pominie v tomto živote, ale Božia milosť vo vás bude večná.

Milujte a bráňte pravdu. V Bohu niet polopravdy. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Otvorte svoje srdcia Pánovmu svetlu a všetko pre vás dopadne dobre. Modlite sa! Ja budem vždy s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

Súvisiace:

Pedro Régis – Povstane nový Judáš

Pedro Régis – Petrov kľúč bude prechádzať z ruky do ruky

 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love