Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 10. Mája 1904

Panna Mária:

Nezastavia sa na tej nenávistnej a rúhačskej ceste. Pôjdu (ešte) ďalej aby zrádzali všetko naraz a zvlášť Svätú Cirkev, duchovných a vieru Mojich detí… Nastane rozptyl pastierov (biskupov) samotnou Cirkvou;

Skutoční pastieri budú nahradení tými formovanými peklom, vycvičenými vo všetkých nerestiach, všetkých hanebnostiach, vierolomnostiach, ktorí pokryjú duše špinou…

Budú to noví kazatelia nových sviatostí, nových chrámov, nových krstov, nových spolubratstiev…“

 

Z denníčka Marie-Julie, 5. januára 1904

Panna Mária:

Francúzsky ľud sa stane veľmi nešťastným. Všetky dvere sa doširoka otvoria pre všetky jazyky, pre cudzincov, pre všetkých tých, ktorí si želajú vstúpiť do tej prekliatej Sodomy (Paríža), nad ktorou visí Spravodlivosť Môjho Syna.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love